tseeet

Vật liệu bao bì cán

Vật liệu bao bì cán

Vật liệu bao bì 

 

1. Tấm lõi giấy

Ứng dụng: Bảo vệ lõi bên trong cho các loại thép cán nguội

2. Giấy không thấm nước

Ứng dụng: Bao bì chống nước

3. Giấy cán trơn với vải PE

Ứng dụng: Bảo vệ ngắn hạn cuộn và tấm

4. Giấy cán nhăn với vải PE

Ứng dụng: Bảo vệ ngắn hạn khổ hẹp và tấm cắt

 

 

Vật liệu bao bì cán

 

1. Tấm lõi giấy

Ứng dụng: Bảo vệ lõi bên trong cho các loại thép cán nguội

2. Giấy không thấm nước

Ứng dụng: Bao bì chống nước

3. Giấy cán trơn với vải PE

Ứng dụng: Bảo vệ ngắn hạn cuộn và tấm

4. Giấy cán nhăn với vải PE

Ứng dụng: Bảo vệ ngắn hạn khổ hẹp và tấm cắt

 

Ứng dụng

Bảo vệ ngắn hạn khổ hẹp và tấm cắt

Bảo vệ lõi bên trong cho các loại thép cán nguội

Bao bì chống nước

Bảo vệ ngắn hạn cuộn và tấm

Lưu trữ

Vui lòng giữ nguyên vật liệu đóng gói tiếp xúc với thực phẩm khô, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và được đóng kín trong túi, thùng hoặc thùng chứa ban đầu. Thời hạn sử dụng  là 3 năm kể từ ngày sản xuất.